בעלי חברות נתקלים מדי יום בשאלות וסוגיות מורכבות ובעלות השפעה מכריעה לגבי התנהלות העסק, קידומו והצלחתו. התשובות לשאלות הללו הן המפתח לקבלת החלטות עסקיות נבונה ונקיטת הפעולות החיוניות במטרה למקסם רווחיות ולהבטיח איתנות ויציבות פיננסית. לא בכל המקרים, התשובות לסוגיות הללו וקבלת ההחלטות הינן נכונות ומבוססות על שיקולים מקצועיים בלבד. רבים מבעלי החברות פועלים בכוח ההרגל וחוזרים על פעולות מסוימות גם אם אינן מועילות ומוכיחות את עצמן לאורך הזמן. מעגל שכזה עלול לגרור את העסק ובעליו למצב של מאזן פיננסי שלילי ואף למצבי משבר עסקיים של ממש. על מנת לסייע בסוגיות אלה, ניתן ומומלץ לפנות לקבלת ייעוץ עסקי לחברות הכולל אבחון וליווי של פעילות העסק, תוך איתור נקודות תורפה והסרת מגבלות ליצירת ערך וצמיחה.

חשיבותו של ייעוץ עסקי לחברות

מה כולל ייעוץ עסקי לחברות?

ייעוץ עסקי לחברות מתחיל באבחון כולל ויסודי של העסק ופעילותו וביצוע בדיקות מקצועיות, תוך מעקב אחר המדדים הרלוונטיים והחיוניים להמשך צמיחה עסקית. לאחר מכן, היועץ הפיננסי יגבש תכנית עבודה עסקית מפורטת הכוללת את כל הצעדים המעשיים שיש לנקוט על מנת לתת מענה למגבלות ולחולשות של החברה. ליווי מקצועי בידי גורם חיצוני מספק למנהלי החברה אפשרות לקבל חוות דעת אובייקטיבית ומקצועית וזווית ראייה נוספת. יועץ פיננסי ועסקי הינו גורם בקרה בעל ראייה רחבה ותרומתו לעסק הינה רבה. היועץ יכול להסב את תשומת הלב של בעלי החברה לליקויים בהתנהלות ובניהול תזרים המוזמנים, לכוון לפעולות אפקטיביות כגון מציאת פתרונות מימון לעסקים ולהצביע על חוסר יעילות בפעילות המחלקות השונות.

התמקדות בסוגיות הליבה לקבלת החלטות נבונה

בידי יועץ פיננסי לחברות כלים וכישורים מקצועיים הנובעים מהכשרה וניסיון בתחום. ביכולתו של היועץ לאתר נקודות תורפה המקשות על ניהול העסק וגורמות למאזן פיננסי שלילי. התכנית העסקית שיגבש היועץ, תכלול הפניית תשומת הלב להוצאות מופרזות בתחומים מסוימים, המחרה ותמחור לא נכונים של שירותים ומוצרים, ניהול סיכונים לא מקצועי, פעילויות לא הכרחיות שאינן מביאות לרווחיות וכן גיבוש של צעדים שיובילו לשינוי מסלול כגון גיוס הלוואות לעסקים, קבלת החלטות המבוססות על מידע איכותי ושימוש בכלים ניהוליים יעילים וייעודיים לשם התנהלות עסקית נבונה. ייעוץ עסקי מאפשר לחברות להתמקד בסוגיות הליבה ובפעילויות החיוניות בדגש על שיווק וניהול פיננסי המבוסס על מומחיות של גורם מקצועי אובייקטיבי.

תכנון פיננסי להגשמת יעדים עסקיים

עבודה וסיוע של יועץ פיננסי עשויה לתרום רבות לחברה ולהביא לתוצאות חיוביות הן לטווח הקצר והן לאורך זמן. הליווי העסקי נועד להוביל לצמיחה, הגדלת שיעור הרווחיות, שיפור תזרים מזומנים, גיוס הון באמצעים מגוונים כגון גיוס אשראי לעסקים, חיזוק היציבות הפיננסית של החברה, הגדלת ערך ושווי החברה ועוד. תכנון פיננסי ועסקי הינו קריטי עבור חברות ובעלי עסקים. מדובר במרכיב חשוב הנכלל בתהליכי הליווי המקצועיים שמספק יועץ פיננסי.

מעבר ממצב משברי לצמיחה ורווחיות

המעבר ממצב משברי למצב של צמיחה מחייב הצבה של יעדים ריאליים והגדרה נכונה של הצעדים המעשיים שיש לנקוט במטרה להגשים יעדים עסקיים בדרך להצלחה. הליך הליווי המקצועי נועד להתוות דרך התנהלות נכונה, אולם הוא אינו מסתיים בכך. ליווי עסקי הינו חיוני ותורם רבות גם למעקב ובקרה אחר יישום התהליך והתאמת פעולות חיוניות מתקנות בהתאם לצרכים המשתנים ולדינמיות של העולם העסקי. ליווי עסקי מהווה דרך יעילה התורמת להפוך עסק מדשדש למשגשג ולמעבר מהפסדים לרווחים.